POSLOVNE STORITVE IN ANALIZE
  • Pridobitev posojil,
  • Izbira virov financiranja,
  • Izdelava poslovnih načrtov (prag rentabilnosti, donosnost, ugotavljanje ekonomske upravičenosti, SWOT analiza, analiza stroškov in koristi, analiza občutljivosti, analiza tveganja).
  • Simulacije in projekcije poslovanja (načrt denarnega toka, dolgoročni in kratkoročni finančni načrt).
  • Analiza poslovanja (priprava sanacijskih programov ali predlogov izboljšav poslovnih procesov).
  • Analiza optimizacije stroškov, prihodkov, medletnih računovodskih izkazov.
Obrazec
* obvezno poljeCaptcha image

Hvala!

Hvala za povpraševanje

Zapri okno