INVESTICIJSKI MANAGEMENT
  • Načrtovanje investicijskih projektov.
  • Proučitev pravnih podlag in ugotovitev potrebnih postopkov.
  • Izdelava terminskih planov izvedbe investicijskih projektov, načrtovanje projektnih aktivnost, spremljanja in poročanja o nosilcih.
  • Izdelava investicijske dokumentacije.
  • Izdelava investicijskega programa.
  • Izdelava študije izvedljivosti investicije.
  • Priprava finančne konstrukcije investicije.
Obrazec
* obvezno poljeCaptcha image

Hvala!

Hvala za povpraševanje

Zapri okno